Skip to Content
Leerlingen Miniemeninstituut spreken delegatie Vlaams Parlement toe in Landtag Potsdam

Leerlingen Miniemeninstituut spreken delegatie Vlaams Parlement toe in Landtag Potsdam

Leerlingen van het Miniemeninstituut uit Leuven spraken op 15 februari jl. een delegatie toe van het Vlaams Parlement in de Landtag van Brandenburg in Potsdam. Aanleiding voor deze ontmoeting was een officieel bezoek van Vlaamse parlementsleden aan het parlement van de deelstaat Brandenburg. De delegatie, onder leiding van parlementsvoorzitter Jan Peumans, ging daarmee in op de uitnodiging van de Brandenburgse parlementsvoorzitster Britta Stark.

De leerlingen van het Miniemeninstituut in Leuven waren uitgenodigd door Koen Haverbeke, permanent vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Berlijn, om hun samenwerking met het Einstein Gymnasium uit Potsdam in het kader van hun Buurklassenproject voor te stellen.

Het thema van deze samenwerking is onderdrukking en de mechanismen daarachter. Hiertoe bezochten ze in Potsdam onder andere een voormalige Stasi-gevangenis waar ze werden rondgeleid door een ex-gedetineerde. Tijdens het tegenbezoek in Leuven werd onder meer tijd gemaakt om de Dossinkazerne in Mechelen te bezoeken.

De samenwerking leverde een indrukwekkende collectie op van 17 getuigenissen van onderdrukte mensen.

Gundula Beschorner, lerares aan het Einstein Gymnasium: ”Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat er in hun eigen (familie)kring mensen zijn die onderdrukking hebben meegemaakt. Hun getuigenis mag niet verloren gaan.”

De Leuvense leerlingen gingen op zoek naar slachtoffers van onderdrukking in hun eigen leefwereld. Ouders, grootouders en schoolgenoten getuigden. Deze getuigenissen werden verwerkt tot paspoorten waarin hun verhaal te lezen is. Ze  zijn online terug te vinden: https://www.ipmprojects.eu/neighbour-classes/.

Diederik Roelandts, projectcoördinator van het Miniemeninstituut: “Het thema onderdrukking kreeg zo een héél menselijk gezicht! Dehumaniseren is een eerste stap bij het vervolgen of onderdrukken van bevolkingsgroepen. Het is niet onze bedoeling om de ene of andere mening op te dringen, dit zou deontologisch onverantwoord zijn. Het is echter wel onze plicht jongeren te informeren en ze te leren om beslissingen ten nemen met kennis van zaken. We moeten ze te allen prijze wapenen tegen opkomend populisme en waarden als tolerantie en wederzijds respect vooruitschuiven”.

 

De tentoonstelling zal het komende jaar rondreizen tussen de verschillende internationale partnerscholen van het Miniemeninstituut.

Leerling Zelina Baltaci: “Het is de bedoeling ons werk te laten zien én onze boodschap uit te dragen aan zoveel mogelijk leeftijdsgenoten over de grenzen heen. We hebben zelfs een workshop uitgewerkt die het thema bespreekbaar moet maken in de klas.”

Het slot van dit project zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020 in het Vlaams Parlement.

Voor meer informatie over dit project: [email protected].

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel