Koen Lenaerts spreekt Vlaams Parlement toe n.a.v. 60 jaar Verdrag van Rome

Op woensdag 29 maart 2017 zal Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toespreken. 

Viering in het Vlaams Parlement

Het Verdrag van Rome, dat op 25 maart 1957 te Rome werd ondertekend, richtte de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op en wordt gezien als de belangrijkste voorloper van de Europese Unie. Op 25 maart 2017 wordt dit belangrijke moment in de Europese eenmaking met veel luister gevierd door de 28 staats- en regeringsleiders in Rome.

Het Verdrag van Rome en het Europese eenmakingsproces is ook voor Vlaanderen erg belangrijk. Het Vlaams Parlement zal de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome daarom vieren tijdens de plenaire vergadering van 29 maart. De 12 Vlaamse Europarlementsleden werden uitgenodigd op deze viering.

Toespraak voor de plenaire vergadering

Vlamingen hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in het Europese eenmakingsproces en zij doen dit nog steeds. De Vlaming die op dit ogenblik de hoogste functie vervult binnen de Europese instellingen is professor Koen Lenaerts, sinds 8 oktober 2015 president van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Vlaams Parlement nodigde professor Lenaerts uit om naar aanleiding van de viering van 60 jaar Verdrag van Rome de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toe te spreken. De titel van zijn toespraak luidt 60 jaar in verscheidenheid verenigd: de bijdrage van het Hof van Justitie van de Europese Unie”.

Aansluitend zal hij met de Vlaamse volksvertegenwoordigers in debat treden.

Programma

 • 11.45 uur: Jan Peumans, voorzitter, verwelkomt Professor Koen Lenaerts in het Peristilium
 • 11.50 uur: Voorstelling aan de leden van het Uitgebreid Bureau en de aanwezige Vlaamse Europarlementsleden - Ondertekening van het Guldenboek
 • 14.00 uur: Plenaire vergadering in de Koepelzaal
 • 14.05 uur: Verwelkomingstoespraak door voorzitter Jan Peumans
 • 14.10 uur: Toespraak door Professor Koen Lenaerts
 • 14.35 uur: Vragen en opmerkingen van de fracties
 • 15.00 uur: Toespraak van Minister-president Geert Bourgeois
 • 15.15 uur: De voorzitter begeleidt Professor Lenaerts naar het Peristilium

Na het bezoek wordt de plenaire vergadering voortgezet met het vragenuurtje en de behandeling van de andere agendapunten.

Praktisch

 • De pers wordt vriendelijk uitgenodigd op dit bezoek.
 • Om 15.15 uur is er in het Peristilium een persmoment voorzien.
 • De plenaire vergadering wordt gelivestreamd via de website van het Vlaams Parlement: https://goo.gl/ylz9Z2

 

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel