KMO-leiders op stage in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement organiseert op dinsdag 22 en woensdag 30 november in samenwerking met UNIZO een parlementaire stage met 10 Vlaamse KMO-leiders. Zij komen kennismaken met de werking van het parlement en krijgen ieder een Vlaams volksvertegenwoordiger als meter of peter.

Meter en peter

UNIZO selecteerde 10 KMO-leiders om aan deze parlementaire stage deel te nemen. Zij krijgen ieder een parlementslid als meter of peter die hen tijdens deze dagen persoonlijk zal begeleiden. De persoonlijke begeleiding geeft de KMO-leiders een realistisch beeld van het werk van een volksvertegenwoordiger.

Programma

De eerste dag start met een verwelkoming door Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Nadien volgen de stagiairs hun meter of peter naar vergaderingen en ontmoetingen, of andere bijeenkomsten die op de parlementaire agenda staan.

Op woensdag 30 november treden de KMO-leiders zelf in debat met de parlementsleden. Onderwerp van gesprek is wat politici en bedrijfsleiders van elkaar kunnen leren. Tot slot wonen de deelnemers op woensdagnamiddag de plenaire vergadering bij.

De stagiairs zullen na de stage op hun beurt hun meter of peter uitnodigen voor een tegenbezoek aan hun bedrijf.

Doel van de stage

Het Vlaams Parlement wil via de stages de verstandhouding tussen ondernemingen en politiek verbeteren. Bedoeling is bedrijfsleiders inzicht te geven in de besluitvorming van de overheid, de werking van het Vlaams Parlement en de rol van een Vlaams parlementslid. Als ze ter plaatse aan den lijve ondervinden hoe het parlement en de parlementsleden werken, groeit automatisch het wederzijds begrip tussen parlement en bedrijfsleven.

10 jaar stages

Het is reeds voor het tiende jaar op rij dat het Vlaams Parlement deze stages organiseert met diverse organisaties uit het middenveld. De ervaringen van de deelnemers aan deze stages zijn telkens zeer positief: de bedrijfsleiders krijgen een beter inzicht in de werking en rol van het parlement, wat zich vertaalt in een positiever beeld over het parlementaire gebeuren. Zo komen onderneming en politiek korter bij elkaar.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel