Jongeren en politici gaan een dag in dialoog met elkaar

Op vrijdag 5 februari komen een Brusselse klas en een klas uit Vlaanderen naar het Vlaams Parlement voor een boeiend gesprek met politici over thema's die zij bepalen.

De formule is eenvoudig. Je mengt een klas uit Vlaanderen met een klas uit Brussel, je voegt er enkele Vlaamse en Brusselse volksvertegenwoordigers aan toe, en je krijgt een pittig debat! De jongeren bepalen zelf de thema’s die op de gesprekstafel belanden. 

Aan de ‘Dialoogklassen’ nemen dit jaar leerlingen deel van het Koninklijk Atheneum Koekelberg en van de Rozenberg S.O. uit Mol. Allen uit de derde graad secundair onderwijs. Zij bespreken samen de thema’s, de stellingen en de vragen die ze politici willen voorleggen. Nadien gaan ze in dialoog met politici van verschillende politieke partijen.

De Dialoogklassen worden georganiseerd door De Kracht van je Stem - de educatieve dienst van het Vlaams Parlement - en Puzzel Brussel - de educatieve dienst van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Praktisch:

De Dialoogklassen vinden plaats in het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27.
Begin is voorzien om 9u30, einde om 15u30.

Meer informatie: www.dekrachtvanjestem.be

Jan Peumans
Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Kris Van den Bremt Coördinator educatie en publiekswerking, De Kracht van je Stem
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Kris Van den Bremt Coördinator educatie en publiekswerking, De Kracht van je Stem
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel