Huldiging van Herman De Croo voor 50 jaar parlementair mandaat

Op woensdag 25 april huldigt het Vlaams Parlement tijdens een bijzondere plenaire zitting Herman De Croo voor zijn vijftig jaar parlementair mandaat.

In het Vlaams Parlement worden, net als in andere assemblees, de parlementsleden gehuldigd naar aanleiding van een langdurig parlementair mandaat.

Op 25 april valt die eer te beurt aan Herman De Croo in het Vlaams Parlement voor zijn vijftig jaar parlementair mandaat.

Herman De Croo werd op 31 maart 1968 voor het eerst verkozen voor de Kamer op de toenmalige PVV-lijst. Sindsdien werd hij bij iedere verkiezing tot 2014 telkens verkozen voor de Kamer, met uitzondering van de periode van 1991 tot 1995 toen hij rechtstreeks verkozen werd voor de Senaat.

Tussen 1974 en 1988 bekleedde Herman De Croo diverse ministerposten van onder meer Nationale Opvoeding, PTT, Verkeerswezen en Buitenlandse Handel. Sinds 3 juni 1998 is hij tevens Minister van Staat.

Op 25 mei 2014 werd hij verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger en die functie bekleedt hij momenteel nog.

De huldiging vindt plaats tijdens een bijzondere plenaire vergadering in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement, op woensdag 25 april 2018, om 10u30.

Jan Peumans

Voorzitter

_____________

Programma:

10u30 Opening van de vergadering

  • Laudatio door voorzitter Jan Peumans
  • Laudatio door Vlaams minister-president Geert Bourgeois
  • Laudatio door Bart Somers, fractievoorzitter Open Vld
  • Toespraak door jubilaris Herman De Croo

12u00 Einde

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel