Hoorzitting over stemrecht vanaf 16 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen

De Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement behandelt momenteel twee ontwerpen van decreet tot wijziging van de kiesregelgeving voor de lokale en provinciale besturen. Naar aanleiding hiervan startte de Vlaamse Jeugdraad een campagne rond stemrecht voor 16- en 17-jarigen bij gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 17 mei 2017 organiseert de commissie hierover een hoorzitting met de Vlaamse Jeugdraad en de politieke jongerenafdelingen. 

Wijziging kiesregelgeving voor de lokale en provinciale besturen

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. In de commissie Binnenlands Bestuur zijn momenteel twee ontwerpen van decreet in behandeling tot wijziging van de kiesregelgeving in kwestie.

De Vlaamse Jeugdraad zette naar aanleiding hiervan een campagne op voor de invoering van stemrecht voor 16- en 17-jarigen bij gemeenteraadsverkiezingen. Dit leidde tot een debat in de politieke wereld.

De commissie wil zich verder informeren over dit onderwerp en organiseert op woensdag 17 mei een hoorzitting om de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad en van de jongerenafdelingen van de politieke partijen te kennen.

Hoorzitting

De Commissie Binnenlands Bestuur heeft volgende personen uitgenodigd:

  • Dries De Smet, coördinator, en Nicolay Van Reckem, lid van de Vlaamse Jeugdraad
  • Tomas Roggeman, voorzitter Jong N-VA
  • Sammy Mahdi, voorzitter Jong CD&V
  • Maurits Vande Reyde, voorzitter Jong Vld
  • Aaron Ooms, voorzitter Jongsocialisten
  • Stefanie De Bock, co-voorzitster Jong Groen
  • Bob De Brabandere, bestuurslid VBJ

Praktisch

De commissievergadering vindt plaats op woensdag 17 mei vanaf 10u in de Antoon Van Dyckzaal van het Vlaams Parlement en wordt live gestreamd via https://goo.gl/3mi5eB.

Mercedes Van Volcem

Commissievoorzitter

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel