Hoorzitting over mHealth en robotica binnen zorg en welzijn

De commissie Welzijn van het Vlaams Parlement organiseert op woensdag 24 februari een hoorzitting over de toepassingen van nieuwe technologie in het welzijns- en gezondheidsbeleid. Aanleiding vormt de conceptnota van Vlaams parlementslid Martine Taelman (Open VLD) over ‘mHealth en robotica’. mHealth staat voor mobile health via smartphones en wearables. Hoofdboodschap is dat dankzij de nieuwe technologie veel meer van thuis uit kan gebeuren, wat zowel preventie, comfort als de betaalbaarheid van gezondheidszorg verhoogt.

Gezond blijven dankzij de smartphone

Veel mensen gebruiken vandaag smartphone-applicaties (apps) vooral om hun sportprestaties te meten, maar beetje bij beetje worden ze ook gebruikt om gezondheid te monitoren. En dat is precies waar volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Taelman ook de Vlaamse overheid vlug moet op inspelen.

Taelman: “Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven en in de beste omstandigheden zorg krijgen als men in een afhankelijkheidssituatie belandt of ziek wordt. Met mHealth en Robotica komt ‘zorg op maat’ binnen handbereik en zal dit minder kosten dan vandaag.”

Doel conceptnota

Er moet volgens haar daarom dringend werk gemaakt worden van een aangepast regelgevend en beleidsmatig kader. Taelman diende daarom bij het Vlaams Parlement een conceptnota in met talrijke pistes hoe dat kan.

Een voorbeeld. Als we weten dat het aantal overlijdens in Europa rechtstreeks te wijten aan diabetes zal stijgen van 160.000 in 2009 tot meer dan 209.000 in 2030, dan is het cruciaal om de voedings- en bewegingsgewoonten in kaart te brengen, bij te sturen en te zorgen dat de patiënt nauwgezet zijn medicatie neemt. Mobile coaching (telecoaching) kan op dit vlak preventief een grote stap voorwaarts betekenen.

Hoorzitting

De Commissie Welzijn wil met de hoorzitting deze conceptnota toetsen bij een aantal experten uit de welzijns- en gezondheidssector.

De volgende sprekers nemen deel:

- Sofie Staelraeve, coördinator Health Community, en Pieter Van Herck, senior adviseur kenniscentrum Voka vzw, Voka Health Community

- Geert Houben, ceo en founder, en Peter Willems, Cubigo

- Remi De Brandt, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

- Michiel Callens, directeur Onderzoek en Ontwikkeling, Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten en voorzitter van het Kankerregister

- Marjolijn Heerings, onderzoeker afdeling Technology Assessment, Melanie Peters, directeur, Rathenau Instituut

- Dominique Dejonckheere, programmamanager ICT, en Wouter De Jonghe, business expert, Vitalink

Praktisch: de hoorzitting vindt plaats op woensdag 24 februari, 9u40, in de Pieter Breughelzaal van het Vlaams Parlement.

Bart Van Malderen

Voorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Nico Lemaire Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Nico Lemaire Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel