Hoorzitting over klokkenluiders bij de Vlaamse overheid

De Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement zal op dinsdag 6 december 2016 een hoorzitting organiseren over de zgn. klokkenluiders bij de Vlaamse overheid. Directe aanleiding hiertoe vormde het jaarverslag 2015 van de Vlaamse Ombudsman.

Jaarverslag Vlaamse Ombudsman

Bij de behandeling van het jaarverslag 2015 van de Vlaamse Ombudsman in de Commissie voor Bestuurszaken kreeg de problematiek van het spreekrecht voor ambtenaren en de klokkenluidersregeling veel aandacht. De Ombudsman schreef hierover dat “leidende ambtenaren het spreekrecht van ambtenaren meer moeten waarderen in plaats van ontmoedigen”. Hij pleitte er bovendien voor om de klokkenluidersregeling niet alleen uit te breiden naar de sectoren welzijn en onderwijs, maar ook naar alle instanties die substantieel door de overheid worden gesubsidieerd.

Om zich hierover verder te informeren, organiseert de Commissie Bestuurszaken een hoorzitting met betrokken personen. Bovendien wil zij ook de klokkenluidersregeling in Nederland bestuderen omdat daar sinds 1 juli een nieuwe Wet Klokkenluidersregeling in werking is getreden.

Hoorzitting

De commissie Bestuurszaken heeft volgende personen uitgenodigd op de hoorzitting:

  • Martin Ruebens: secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid en tevens voorzitter van het voorzitterscollege;
  • Bernard Hubeau: voormalig Vlaams ombudsman en inspirator van de Vlaamse klokkenluidersregeling;
  • Kristien Verbraeken: Vlaams integriteitsambtenaar;
  • Anja Mes, Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland;
  • Judith Jeurissen, Huis van de Klokkenluiders Nederland.

Praktisch: de commissievergadering vindt plaats op dinsdag 6 december 2016, 14u, in de Pieter Breughelzaal van het Vlaams Parlement.

Mercedes Van Volcem

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel