Hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector

De Commissie voor Cultuur en Media van het Vlaams Parlement organiseert op donderdag 5 juli 2018 een hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector.

De onderzoeksgroep CuDOS van de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent voerde onlangs een onderzoek uit naar de problematiek van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector.

Hieruit bleek dat 1 op 4 vrouwen in de cultuursector en 1 op 5 vrouwen in de mediasector het voorbije jaar te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag. Minister Sven Gatz kondigde in een reactie hierop alvast een actieplan aan.

De Commissie voor Cultuur en Media van het Vlaams Parlement zal op donderdag 5 juli, 14u, met de betrokken onderzoekers Jessy Siongers en Mart Willekens van de Universiteit Gent hieromtrent van gedachten wisselen.

Praktisch:

De commissievergadering vindt plaats op 5 juli, vanaf 10u, in de Jan Van Eyckzaal van het Vlaams Parlement.

 

Bart Caron

Commissievoorzitter

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Wilfried Van Vinckenroye Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Wilfried Van Vinckenroye Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel