Hoorzitting over de afslanking van de provincies

Vrijdag 3 juni 2016 — De Commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement zal op dinsdag 7 juni 2016 met Luk Lemmens, nieuwe voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Provincies, van gedachten wisselen over de afslanking van de provincies.

Beslissing Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering bereikte recent een akkoord over de verdere afslanking van de. De regering is van mening dat er te veel verschillende bestuursniveaus met dezelfde taken bezig zijn. Vanaf 2018 zullen de provincies daarom niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, of cultuur mogen uitoefenen. De dossiers en het personeel worden overgedragen aan de Vlaamse overheid of de gemeenten. In het verlengde van deze hervorming wijzigt ook de financiering van de provincies: zij zullen voortaan geen opcentiemen op de onroerende voorheffing meer kunnen innen.

Omdat er minder werk overblijft, zijn er ook minder politieke vertegenwoordigers nodig. Het aantal te verkiezen provincieraadsleden wordt daarom gehalveerd, van 350 naar 175. Het aantal gedeputeerden wordt van 6 naar 4 verminderd.

Behandeling in Vlaams Parlement

Deze beslissingen van de Vlaamse Regering moeten evenwel nog door het Vlaams Parlement worden behandeld en gestemd. Om zich hierop voor te bereiden en zich verder te informeren over de diverse standpunten, nodigt de commissie voor Binnenlands Bestuur Luk Lemmens, de kersverse voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Provincies, VVP, uit voor een hoorzitting op 7 juni. Hij wordt bijgestaan door Raymond Van Loock, directeur van de VVP.

Praktisch:

  • De commissievergadering vindt plaats op dinsdag 7 juni 2016, 14u, in de Jan Van Eyckzaal
  • De vergadering wordt LIVE gestreamd via https://goo.gl/Bj52ej
  • Dit onderwerp wordt ook behandeld tijdens het actualiteitsdebat van woensdag 15 juni 2016.

Mercedes Van Volcem

Commissievoorzitter

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Mercedes Van Volcem<br/>Commissievoorzitter<br/><br/>Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Luk Lemmens<br/>Voorzitter Vereniging van de Vlaamse Provincies,