Skip to Content

Het Vlaams Parlement 2016-2017 in vogelvlucht

Het Vlaams Parlement publiceert vandaag zijn online Jaarverslag 2016-2017. Het jaarverslag brengt de belangrijkste  initiatieven en activiteiten van het vorige zittingsjaar in beeld. De meeste aandacht ging naar deradicalisering, de opvolging van het klimaat en het onverdoofd slachten. Daarnaast bieden de statistieken van het afgelopen jaar een overzicht van alle parlementaire initiatieven.

Politieke dossiers

Het jaarverslag bevat een uitgebreid inhoudelijk overzicht van de parlementaire werkzaamheden met aandacht voor de belangrijkste besprekingen en documenten die zijn samengebracht rond die thema's. Voor elk thema wordt het materiaal op de website en daarbuiten ontsloten: documenten, verslagen, videomateriaal. Het jaarverslag brengt discussies uit plenaire vergaderingen, verschillende commissies op een overzichtelijke manier samen en voegt de links naar documenten toe. De onderwerpen zijn zowel thematisch als chronologisch raadpleegbaar.

"In het zittingsjaar 2016-2017 hebben we de meeste aandacht besteed aan volgende onderwerpen: deradicalisering, opvolging van het klimaatbeleid en onverdoofd slachten," aldus voorzitter Jan Peumans.

Statistieken

Samen met het Jaarverslag 2016-2017 zijn ook de statistieken over de werking van het Vlaams Parlement van het afgelopen jaar volledig geüpdatet. Door het gebruik van de open data kan de gebruiker deze informatie naar eigen believen opvragen.

Uit de cijfers van het Jaarverslag 2016-2017 blijkt dat het Vlaams Parlement vooral in zijn controlerende opdracht weer uitermate actief is geweest:

  • Het aantal actuele vragen blijft hoog.
  • Het aantal vragen om uitleg in commissie blijft stijgen. Het totaal van de huidige legislatuur bereikt al bijna het algemeen totaal van de ganse vorige legislatuur (6.193).
  • Het aantal schriftelijke vragen neemt alsmaar toe.

 

 2014-2015

 2015-2016

 2016-2017

Actuele vragen in de plenaire vergadering

 436

 412

 438

Vragen om uitleg in de commissies

 1.862

 1.798

 2.000

Schriftelijke vragen aan alle ministers

 7.137

 6.410

 7.406

 

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel