Hervorming parlementair pensioen

Woensdag 29 maart 2017 — Het Uitgebreid Bureau heeft vandaag kennis genomen van het feit dat de Conferentie van voorzitters van de parlementaire assemblees in zijn vergadering deze morgen geen akkoord kon bereiken over de hervorming van het parlementair pensioen.

Het Uitgebreid Bureau heeft hierop unaniem beslist niet langer te wachten op de andere parlementen en de regeling waarover het op 16 januari reeds unaniem akkoord was, te implementeren.

Hiermee worden de basisprincipes voor zowel wat betreft de pensioenleeftijd als wat betreft loopbaanduur, zoals ze bestaan voor werknemers en ambtenaren, overgenomen.

De administratie van het Vlaams Parlement kreeg de opdracht de nodige reglementswijzigingen voor te bereiden zodat de Plenaire Vergadering op korte termijn de regeling kan goedkeuren.

Jan Peumans

Voorzitter

Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement