Hervorming parlementair pensioen

Het Uitgebreid Bureau heeft vandaag kennis genomen van het feit dat de Conferentie van voorzitters van de parlementaire assemblees in zijn vergadering deze morgen geen akkoord kon bereiken over de hervorming van het parlementair pensioen.

Het Uitgebreid Bureau heeft hierop unaniem beslist niet langer te wachten op de andere parlementen en de regeling waarover het op 16 januari reeds unaniem akkoord was, te implementeren.

Hiermee worden de basisprincipes voor zowel wat betreft de pensioenleeftijd als wat betreft loopbaanduur, zoals ze bestaan voor werknemers en ambtenaren, overgenomen.

De administratie van het Vlaams Parlement kreeg de opdracht de nodige reglementswijzigingen voor te bereiden zodat de Plenaire Vergadering op korte termijn de regeling kan goedkeuren.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel