Skip to Content

Help! Ik moet op 26 mei voor de eerste keer stemmen…

Op vrijdag 22 maart 2019 organiseert  het Vlaams Parlement naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei weer zijn “Eerstestemmersdag”. 280 leerlingen van het 6e en 7e jaar secundair onderwijs uit 9 verschillende scholen nemen hieraan deel.

9 scholen, 280 leerlingen

Het programma ‘De Kracht van je Stem’ van de educatieve dienst van het Vlaams Parlement, organiseert deze Eerstestemmersdag in het bijzonder voor 18-jarigen met weinig of helemaal geen voorkennis over politiek. De 280 deelnemende leerlingen komen van 9 scholen uit Tessenderlo, Deinze, Mol, Boom, Westmalle, Waregem, Kapellen en Merksem. Zij zullen een actieve dag meemaken over de verkiezingen.

Programma

VRT journalist Ivan de Vadder trapt de dag af met een interactieve sessie waar vragen als waarom drie verkiezingen?, hoe kun je stemmen?, wat doen die politici? … aan bod komen.

In 12 workshops leren de jongeren debatteren over een Vlaamse bevoegdheid, hun mening verwoorden en hun gesprek met volksvertegenwoordigers voorbereiden.

Tijdens de middag kunnen de jongeren oefenen op stemcomputers, informatie verzamelen bij de stands van de politieke fracties van het Vlaams Parlement, de rol opnemen van VRT reporter en zoekopdrachten uitvoeren in de Koepelzaal en het Bezoekerscentrum van het parlement.

Het Bezoekerscentrum Vlaams Parlement omvat een leer- en beleeftentoonstelling die o.a. de werking van het Vlaams Parlement en zijn rol in de Vlaamse democratie toelicht. Het Bezoekerscentrum toont bijvoorbeeld op een interactieve wijze de historische achtergronden van onze parlementaire democratie.

15 volksvertegenwoordigers gaan tijdens de namiddag in gesprek met groepjes jongeren.

Stand-up comedian Erhan Demirci sluit de namiddag af met een ludieke noot.

Jan Peumans

Voorzitter

 

Praktische info

  • De Eerstestemmersdag vindt plaats op 22 maart, vanaf 9u, in de gebouwen van het Vlaams Parlement met een ontvangst in het Bezoekerscentrum.
  • Aan deze Eerstestemmersdag werken het Informatiebureau van het Europees Parlement in België, de Vlaamse Scholierenkoepel, de Aanstokerij, Hallo Politici, de VRT en het Agentschap Binnenlands Bestuur mee.
  • Info over De Kracht van je Stem: www.dekrachtvanjestem.be
  • Info over het Bezoekerscentrum: https://bezoekerscentrum.vlaamsparlement.be/
  • Bekijk de sfeerreportage van de vorige Eerstestemmersdag 2014: https://www.youtube.com/watch?v=iJ1MZgF3Rjw

 

Contacteer ons
Kris Van den Bremt Coördinator De Kracht van je Stem
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Kris Van den Bremt Coördinator De Kracht van je Stem
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel