Gedachtewisseling over Cultureel Samenwerkingsakkoord

De Commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement organiseert op donderdag 8 juni 2017 een gezamenlijke vergadering met de Commissie voor Cultuur en Kind van het Parlement van de Franse Gemeenschap om, samen met de ministers van Cultuur van beide gemeenschappen, van gedachten te wisselen over het Cultureel Samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Samenwerkingsakkoord

In 2012 sloten de Vlaamse en de Franse Gemeenschap na een lange voorgeschiedenis een Cultureel Samenwerkingsakkoord. Bedoeling was de twee cultuursectoren veel meer te verbinden. Naast een belangrijke symbolische betekenis, beantwoordde dit akkoord aan de behoeften van de culturele sector. Het akkoord sloot aan bij een dynamiek, vooral in de kunstensector, om over de wederzijdse taal- en cultuurgrenzen te kijken, uitwisselingen op te zetten en meer samen te werken.

Naast het ondersteunen van initiatieven in de cultuursector, zet het Samenwerkingsakkoord ook in op regelmatig politiek overleg en samenwerking tussen de administraties. Het gaat om dossiers als de vaste boekenprijs, het kunstenaarsstatuut, de tax shelter, de filmkeuring of de Unesco-conventies.

Gedachtenwisseling

Na twee succesvolle projectoproepen in 2016 en 2017 is het Cultureel Samenwerkingsakkoord op kruissnelheid gekomen. Dit is voor de Commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement het ideale moment om van gedachten te wisselen over de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord. De Commissie nodigde daartoe naast de Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz, ook de leden van de Commissie voor Cultuur en Kind van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de minister van Cultuur en Kind van de Franse Gemeenschap uit.

Praktisch: de commissievergadering vindt plaats op donderdag 8 juni, om 10u, in de Jan Van Eyckzaal van het Vlaams Parlement en wordt LIVE gestreamd via https://goo.gl/3UiSBP

 

Bart Caron

Commissievoorzitter

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Van Vinckenroye Wilfried Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Van Vinckenroye Wilfried Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel