Federaal procureur Van Leeuw in Vlaams Parlement over opvolging terreurverdachten

De Commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement krijgt op woensdag 19 oktober  federaal procureur Frédéric Van Leeuw op bezoek voor een hoorzitting. Aanleiding zijn een aantal uitspraken van hem over de taak van de gemeenschappen bij de opvolging van terreurverdachten en teruggekeerde Syriëstrijders.

In een interview met VRT Nieuws van 22 augustus ll. vroeg federaal procureur Frédéric Van Leeuw de gemeenschappen in ons land terreurverdachten beter op te volgen en dit "zowel wanneer ze terugkomen uit oorlogszones, wanneer ze in de gevangenis zitten en wanneer ze die weer verlaten". "Dat is een taak van de gemeenschappen die de persoonsgebonden bevoegdheden hebben", zegt hij.

Deze uitspraken vormden voor de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering de concrete aanleiding om Frédéric Van Leeuw uit te nodigen voor een hoorzitting op woensdag 19 oktober, 10u, om met hem hierover van gedachten te wisselen.

Federaal Procureur Frédéric Van Leeuw is een van de belangrijkste magistraten van ons land. Hij is sinds april 2014 procureur van het federaal parket dat dossiers ter harte neemt die het lokale niveau overstijgen. Het is dit parket dat onderzoek voert naar terreurdaden en die ook probeert te voorkomen.

Praktisch

De hoorzitting van de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering vindt plaats op 19 oktober, 10u, in de Antoon Van Dyckzaal.

De vergadering wordt gelivestreamd via https://goo.gl/LBi9QD.

 

Nadia Sminate

Commissievoorzitter

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris, Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris, Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel