Evaluatiecommissie Vlaams coronabeleid start met eerste hoorzitting

Evaluatiecommissie Vlaams coronabeleid start met eerste hoorzitting

De Commissie ad hoc in het Vlaams Parlement die het Vlaamse coronabeleid moet evalueren, start op vrijdag 26 juni met een reeks van hoorzittingen. In eerste instantie zullen vertegenwoordigers uit de (residentiƫle) ouderenzorg gehoord worden.

Het Vlaams Parlement installeerde op 27 mei en 3 juni ll. een Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid. Deze tijdelijke commissie kreeg als opdracht een evaluatie op te maken van de voorbije coronacrisisperiode, hieruit de nodige lessen te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten te geven voor een postcoronatraject. In januari 2021 volgt op basis van een op te stellen maatschappelijke beleidsnota een themadebat in de plenaire vergadering.

Eerste hoorzitting

Om deze opdracht concreet in te vullen, stelde de Commissie ad hoc inmiddels een plan op voor haar werkzaamheden. De Commissie zal telkens op maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag vergaderen en diverse personen en instanties uitnodigen om deel te nemen aan hoorzittingen. In een eerste reeks van hoorzittingen tot 24 juli, zal de ouderenzorg aan bod komen.

“Het is duidelijk dat in het bijzonder de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis zeer veel en heel specifieke problemen hebben gekend. De helft van de coronadoden viel daar te betreuren. Daarom komt de ouderenzorg, waartoe de woonzorgcentra behoren, dan ook als eerste aan bod”, aldus commissievoorzitter Björn Rzoska.

De Commissie ad hoc start op vrijdag 26 juni, om 10u, met een eerste hoorzitting waarvoor vertegenwoordigers van het Zorgbedrijf Sakura werden uitgenodigd. Peter De Naeyer, coördinerend en raadgevend arts, Bart D'Hanis, algemeen directeur, en Stefan Walgraeve, voorzitter van de raad van bestuur, zullen de parlementsleden te woord staan.

Praktisch

  • De vergadering van de Commissie ad hoc vindt plaats op vrijdag 26 juni, vanaf 10u, in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement.
  • De vergadering kan men live volgen via de website: https://bit.ly/2VjBgX7
  • Ook vlaamsparlement.tv zendt de vergadering uit: Telenet, kanaal 42; Proximus TV, kanaal 175; Orange, kanaal 80.

Björn Rzoska

Voorzitter Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaams Coronabeleid

 

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel