Europees commissaris Frans Timmermans op bezoek in Vlaams Parlement

Op woensdag 10 mei 2017 brengt Europees Commissaris Frans Timmermans een bezoek aan het Vlaams Parlement en zal hij de plenaire vergadering toespreken. Dit bezoek vindt plaats één dag na de feestdag van de Europese Unie op 9 mei.

5de Europees bezoek

Het Vlaams Parlement nodigde de afgelopen jaren reeds diverse Europese gezagsdragers uit. Achtereenvolgens kwamen op bezoek: Herman Van Rompuy, President van Europa (09/06/2010), Markku Markula, voorzitter van het Comité van de Regio's (18/11/2015), Marianne Thyssen (27/01/2016), Europees Commissaris, en prof. dr. Koen Lenaerts, voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie (29/3/2017). Telkens spraken zij de plenaire vergadering toe.

 

Het bezoek van Frans Timmermans, Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten, vormt op 10 mei 2017 het vijfde bezoek van een vooraanstaand Europees vertegenwoordiger aan het Vlaams Parlement. De heer Timmermans zal de plenaire vergadering toespreken en nadien in debat treden met de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

 

Toekomst van Europa

Het onderwerp van zijn toespraak is het Witboek van de Europese Commissie over de Toekomst van Europa. De commissievoorzitter stelde dit Witboek, waarin 5 scenario's over de toekomst van Europa worden aangebracht, recent voor op 1 maart 2017.

 

Programma

 • 13.30u: Ontvangst in het Peristilium met fotomoment
 • 13.35u: Voorzitter Jan Peumans ontvangt de heer Timmermans voor een persoonlijk onderhoud
 • 13.55u: Voorstelling aan de leden van het Uitgebreid Bureau in de Zuilenzaal
 • 14.00u: Ondertekening Gulden Boek
 • 14.15u: Voorzitter Jan Peumans opent de plenaire vergadering
 • 14.25u: Toespraak door de heer Timmermans
 • 14.40u: Vragen en tussenkomsten van de parlementsleden
 • 15.10u: Toespraak van de Minister-president Geert Bourgeois
 • 15.20u: Repliek van de heer Timmermans
 • 15.35u: Schorsing plenaire vergadering en aansluitend kort persmoment in het Peristilium
 • 15.45u: Einde

Na het bezoek wordt de plenaire vergadering voortgezet met het vragenuurtje en de behandeling van de andere agendapunten.

De plenaire vergadering wordt live gestream via de website van het Vlaams Parlement: https://goo.gl/xk0IpK

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel