Elke Devroe legt eed af als directeur Vlaams Vredesinstituut

Vandaag legde Elke Devroe in de handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, de eed af als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut.

Het Vlaams Parlement keurde op 13 februari 2019 de voordracht goed van Elke Devroe als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut goed. Met de eedaflegging op 1 april 2019 neemt Elke Devroe effectief haar functie als directeur op. Het mandaat van deze directeursfunctie duurt 6 jaar en kan éénmaal worden verlengd.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het Vlaams Vredesinstituut werd in 2004 opgericht als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement. Het Vredesinstituut bouwde inmiddels een stevige reputatie op in beleidsgericht onderzoek: het levert grondige analyses aan, informeert en organiseert het debat, en stuurt aan op maatregelen om vrede en geweldpreventie te bevorderen. Het voert vooral onderzoek naar conflict en geweld in de samenleving en naar wapenhandel en -gebruik.

Kennis van het politiële en justitiële landschap

Elke Devroe studeerde cum laude af in de criminologie aan de KU Leuven (1988) en is doctor in de criminologische wetenschappen. Recent werkte Elke als stafmedewerker strategisch beleid aan het decanaat van de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent (HoGent). Eerder was ze hoofddocent (2012-2018) aan de universiteit Leiden (Institute of Security and Global Affairs) en doceerde ze onder meer over grootstedelijk veiligheidsbeleid en publieke politie.

Door haar jarenlange expertise als hoofddocent, hoofd van de Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en wetenschappelijk vorser binnen de Algemene Politiesteundienst beschikt ze over een ruime kennis van het politiële en justitiële landschap.

Elke Devroe: De missie van het Vlaams Vredesinstituut, namelijk wetenschappelijk onderzoek naar het parlement brengen om politici op onderbouwde wijze impulsen te geven voor vreedzaam samenleven, is me erg genegen.”

Politiek relevant onderzoek

Het Vlaams Parlement is verheugd dat Elke Devroe het belang onderstreept van wetenschappelijk onderzoek dat onmiddellijk relevant is voor beleidsmakers. Daardoor kan het Vlaams Vredesinstituut een fundamentele bijdrage leveren aan een goed geïnformeerd politiek debat.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel