Elke Devroe benoemd tot nieuwe directeur Vlaams Vredesinstituut

Het Vlaams Parlement benoemde vandaag Elke Devroe als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Zij volgt Tine Destrooper op die het instituut begin april verlaat. Tine behaalde een prestigieuze Europese beurs en werd hoofddocent aan de faculteit Rechten en Criminologie van de UGent.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag de benoeming goed van Elke Devroe als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het Vlaams Vredesinstituut werd in 2004 opgericht als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement. Het Vredesinstituut bouwde inmiddels een stevige reputatie op in beleidsgericht onderzoek: het levert grondige analyses aan, informeert en organiseert het debat, en stuurt aan op maatregelen om vrede en geweldpreventie te bevorderen. Het voert vooral onderzoek naar conflict en geweld in de samenleving en naar wapenhandel en -gebruik.

Elke Devroe studeerde cum laude af in de criminologie aan de KU Leuven (1988). Zij is momenteel stafmedewerker strategisch beleid aan het decanaat faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent (HoGent). Ze was hoofddocent (2012-2018) aan de universiteit Leiden (Institute of Security and Global Affairs) en doceerde onder meer over grootstedelijk veiligheidsbeleid en publieke politie. Door haar jarenlange expertise als hoofddocent, hoofd van de Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en wetenschappelijk vorser binnen de Algemene Politiesteundienst beschikt ze over een ruime kennis van het politiële en justitiële landschap.

Elke Devroe:

Door eigen vorig onderzoek rond criminaliteit en onveiligheid, kijk ik met enthousiasme uit naar een baan waarin streven naar vrede centraal staat. Er is, zo blijkt uit recent onderzoek waarbij we 22 grootsteden in Europa onder de loep namen, teveel geweld waarvoor geen verklaring wordt gevonden. Door degelijk diepgaand onderzoek over wapenhandel en geweldpreventie aan te dragen aan het Vlaams parlement kan het Vlaams Vredesinstituut een verschil maken in het wetenschappelijk ondersteunen van beleidsbeslissingen. Daar wil ik de komende jaren volledig voor gaan.“

De Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut en zijn voorzitter Mieke Van Hecke verwelkomen Elke Devroe als nieuwe directeur.

Mieke Van Hecke, voorzitter:

Met begrip voor de keuze, die de huidige directeur van het instituut maakte, kijken we in dankbaarheid en waardering terug naar de geëngageerde en deskundige wijze waarop  Tine Destrooper het Vlaams Vredesinstituut heeft geleid. We wensen Elke Devroe geluk met haar benoeming door het Vlaams Parlement als nieuwe directeur en kijken uit naar een boeiende, geïnspireerde en inspirerende samenwerking.”

Elke Devroe treedt in dienst op 2 april 2019.

 

Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement

Mieke Van Hecke, voorzitter Vlaams Vredesinstituut

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel