Eedaflegging van nieuwe Vlaamse minister en twee Vlaamse parlementsleden

Op woensdag 9 januari 2019 vinden er drie eedafleggingen plaats in het Vlaams Parlement. Eerst zal Sas Van Rouveroij (Open Vld) als opvolger van Matthias De Clercq de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Nadien is het aan Lydia Peeters (Open Vld) om als Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie de eed af te leggen. En tot slot zal haar opvolgster, Laurence Libert, op haar beurt de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Sas Van Rouveroij zat reeds als rechtstreeks verkozene voor Open Vld in het Vlaams Parlement van 2009 tot 2014. Hij keert nu terug als opvolger van Matthias De Clercq, die volledig kiest voor het burgemeesterschap van de stad Gent.

Aansluitend zal Lydia Peeters tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement in de handen van voorzitter Jan Peumans haar eed afleggen als Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Hiermee volgt zij Bart Tommelein op die het burgemeesterschap in Oostende verkoos te combineren met een terugkeer naar het Vlaams Parlement.

Haar zitje als Vlaams volksvertegenwoordiger wordt nadien ingenomen door Laurence Libert. Zij was reeds tussen 2007 en 2009, ook als opvolgster, voor Open Vld lid van het Vlaams Parlement.

Na de eedafleggingen werkt de plenaire vergadering verder zijn agenda af met onder meer het vragenuurtje.

De plenaire vergadering start om 14u.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel