Drukke laatste plenaire vergaderingen in Vlaams Parlement

Maandag 18 december 2017 — Het Vlaams Parlement houdt op woensdag 20 en donderdag 21 december 2017 zijn laatste plenaire vergaderingen van het jaar. Gedurende twee volle dagen bespreekt en stemt het parlement niet alleen de begroting 2018, maar ook een aantal belangrijke decreten.

Begroting 2018

Sinds begin november bespraken de diverse bevoegdheidscommissies de begroting 2018 tijdens de talrijke commissievergaderingen. Elke commissie besprak de onderdelen van de uitgavenbegroting die over haar beleidsdomein gaan.

Het Vlaams Parlement behandelt de begroting 2018 finaal in de plenaire vergadering op woensdag 20 december en donderdag 21 december waarna ook de eindstemming plaats vindt.

Het volledige begrotingsdossier 2018 vindt u hier.

Enkele belangrijke decreten

Op donderdag 21 december bespreekt en stemt het Vlaams Parlement ook enkele belangrijke decreten, waaronder:

  • het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur dat een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beoogt;
  • het ontwerp van decreet over de energieheffing dat het probleem van het overschot aan groenestroomcertificaten wil oplossen;
  • het voorstel van decreet over Vlabzorginvest dat een specifiek investeringsbeleid mogelijk maakt voor de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur in Vlaams-Brabant.

Vragenuurtje

Het vragenuurtje met de actuele vragen komt aan bod op woensdag 20 december, 14u, en is beperkt tot 1 actuele vraag per fractie.

Vergadermomenten

De plenaire vergaderingen zullen plaatsvinden op woensdag 20 en donderdag 21 december, telkens om 9u, 14u en 19u.

De volledige agenda van de plenaire vergaderingen op 20 en 21 december vindt u hier.

 

Jan Peumans

Voorzitter

Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement