Debat over personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

Op dinsdag 13 december 2016 stelt het Rekenhof zijn rapport ‘personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid’ voor in de Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement.

Rapport Rekenhof

Het Rekenhof onderzocht de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid, in het bijzon­der de besparingen tijdens het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014. De vorige regering nam zich voor het aantal ambtenaren met 6,5% te verminderen en de kredieten met 65 miljoen euro. Ook de afbouw van het aantal ambtenaren door de huidige Vlaamse Regering, m.n. een vermindering met 1950 personeelsleden, gekoppeld aan een besparing van 101,5 miljoen euro, werd mee onderzocht. Het Rekenhof heeft voor zijn rapport onder meer een bevraging en interviews georganiseerd bij vijftien entiteiten. Hun algemeen besluit is dat het besparingsbeleid vooral on­derbouwing en samenhang mist.

Gedachtewisseling

Het Rekenhof zal zijn rapport voorstellen in de Commissie voor Bestuurszaken op dinsdag 13 december 2016. Vlaams minister Liesbeth Homans zal in de commissie daarop repliceren, waarna de commissieleden zowel met de vertegenwoordigers van het Rekenhof als met de minister hierover van gedachten zullen wisselen.

Praktisch: de commissievergadering vindt plaats op dinsdag 13 december 2016, 14u, in de Jan Van Eyckzaal van het Vlaams Parlement en wordt gelivestreamd via: https://goo.gl/Nxmo5F

Mercedes Van Volcem

Commissievoorzitter

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel