Debat over intergemeentelijke samenwerking

De Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement organiseert op dinsdag 20 juni 2017 een gedachtewisseling met minister Homans en Jeroen Windey, administrateur-generaal van ABB, over het tweede rapport betreffende de intergemeentelijke samenwerkingen.

Intergemeentelijke samenwerkingen

Minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de opdracht om alle constructies verbonden aan de intergemeentelijke samenwerkingen in kaart te brengen. Zodoende wil de minister zicht krijgen op structuren, mandaten en specifieke taken.

In een eerste rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur dat op 18 april 2017 in de Commissie Bestuurszaken werd besproken, maakte het Agentschap i.s.m. VVSG een inventarisatie in de breedte op van de gemeentelijke en intergemeentelijke participaties. De inventarisatie beoogde het volledige landschap van de (inter)gemeentelijke participaties in kaart te brengen.

Tweede rapport

De Commissie Bestuurszaken bespreekt op dinsdag 20 juni een tweede rapport over de (inter)gemeentelijke structuren. Het gaat om een inventarisatie in de diepte van de structuren opgezet in het kader van de intergemeentelijke samenwerking. De opstellers van het rapport maakten een bestuurlijke analyse van de gemeentelijke en intergemeentelijke participaties op basis van de data die het Agentschap verzamelde via een individuele bevraging van alle geïnventariseerde structuren.

De diepte-analyse leidt tot een aantal vaststellingen die ter inspiratie van de beleidsmakers kunnen dienen in het politieke debat dat momenteel wordt gevoerd over (inter)gemeentelijke participaties en de toekomst van de intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen.

De commissieleden zullen daarover van gedachten wisselen met minister Liesbeth Homans en met Jeroen Windey, administrateur-generaal van ABB. In samenhang hiermee beantwoordt de minister ook een vraag om uitleg over de recente maatregelen om de regels inzake de intergemeentelijke samenwerking verder aan te scherpen.

van de beleidsmakers kunnen dienen.

Praktisch

De commissievergadering vindt plaats op dinsdag 20 juni vanaf 13u in de Antoon Van Dyckzaal van het Vlaams Parlement en wordt live gestreamd via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1139620#video.

 

Mercedes Van Volcem

Commissievoorzitter

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel