Debat over gelijke kansen en diversiteit bij de Vlaamse overheid

Op dinsdag 17 mei zal de Commissie voor Bestuurszaken tijdens haar vergadering in het bijzonder aandacht hebben voor het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016 van de Vlaamse overheid. De commissie gaat hierover in debat met minister Homans, de Vlaams Diversiteitsambtenaar en vertegenwoordigers van de SERV.

Gedachtewisseling

Het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid 2016 is een jaarlijks plan opgesteld door de dienst Diversiteitsbeleid over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid t.a.v. het eigen personeel van de Vlaamse overheid.

De Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement zal over dit plan van gedachten wisselen met de Vlaams minister Liesbeth Homans en Alona Lyubayeva, Vlaams Diversiteitsambtenaar. Ook Pieter Kerremans, directeur, en Liselotte Hedebouw, medewerkster bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, zullen er het SERV-advies bij het Vlaams beleid inzake gelijke kansen en diversiteit komen toelichten.

Praktisch

De commissievergadering vindt plaats op dinsdag 17 mei 2016, 14u30, in de Quinten Metsyszaal.

Mercedes Van Volcem

Commissievoorzitter

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel