Debat in Vlaams Parlement met religieuze leiders over homoseksualiteit

De Commissie voor Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement organiseert op donderdag 29 september een informele hoorzitting met de religieuze leiders over  homoseksualiteit en godsdienst. Alle erkende erediensten zullen hieraan meewerken.

Aanleiding

Aanleiding voor de ontmoeting was de uitzending van De afspraak in juni op Canvas. Presentator Bart Schols vroeg toen rabbijn Aaron Malinski en imam Brahim Laytouss hoe ze zouden reageren als hun zoon homo zou zijn. Rabbijn Malinski ontweek de vraag door meteen te verwijzen naar de joodse opvoeding, waarin jongeren zo veel mogelijk weg van verleidingen worden gehouden. Imam Laytouss gaf pas na lang aandringen toe dat hij het wel zou accepteren. Seksuele diversiteit is een uitdaging binnen de moslimgemeenschap, merkte hij ook op.

Alle partijen betrokken

Alle erkende erediensten werden uitgenodigd om deel te nemen. Met uitzondering van de Anglicaanse eredienst, die een schriftelijk standpunt ter beschikking heeft gesteld, zullen alle vertegenwoordigers aanwezig zijn.

Lorin Parys (N-VA), voorzitter van de Commissie Gelijke Kansen: “Ik ben blij dat alle religies zijn ingegaan op onze uitnodiging voor een goed gesprek en dat alle politieke fracties deelnemen. We zullen het hebben over het spanningsveld tussen de religieuze visie op homoseksualiteit en de grondwaarden van gelijkwaardigheid waarop onze samenleving is gebouwd. We hebben ook gekozen om filosoof Pieter Adriaens (KU Leuven), auteur van het boek Born this Way uit te nodigen voor een wetenschappelijk perspectief".

Praktisch

Om het in alle sereniteit te laten verlopen, heeft de Commissie beslist de vergadering een informeel karakter te geven. De vergadering vindt dan ook plaats achter gesloten deuren op donderdag 29 september, vanaf 11u30. Om 14u is er een pers/fotomoment voorzien in de Rik Wouterszaal van het Vlaams Parlement.

Lorin Parys

Voorzitter Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel