Skip to Content

Debat in Vlaams Parlement met minister Gatz over subsidies Kunstendecreet

Vlaams minister voor Cultuur, Sven Gatz, komt op donderdag 7 juli in het Vlaams Parlement toelichting geven bij zijn beslissingen over de subsidies in het kader van het Kunstendecreet.

Beslissingen van de minister

De toekenning van de kunstensubsidies heeft de voorbije dagen veel stof doen opwaaien. De minister voor Cultuur, Sven Gatz, heeft gekozen om voor de periode 2017-2021 minder organisaties te subsidiëren. 

In totaal wordt voor de komende subsidieperiode jaarlijks 141.894.860 euro voorzien. De middelen voor de kunstenorganisaties worden verdeeld over 207 organisaties die vanaf 2017 structureel ondersteund worden voor vijf jaar. Daarnaast worden er 7 Vlaamse Kunstinstellingen (Ancienne Belgique, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deFilharmonie, deSingel, Kunsthuis en Vooruit) gesubsidieerd voor een bedrag van 53.980.000 euro.

Debat in commissie Cultuur

De minister zal op donderdag 7 juli in de Commissie voor Cultuur tekst en uitleg komen geven bij deze beslissingen. De commissieleden zullen de minister ondervragen en met hem hierover van gedachten wisselen.

Praktisch:

  • De commissievergadering is openbaar en vindt plaats op donderdag 7 juli, vanaf 14u, in de Jan Van Eyckzaal.
  • De commissievergadering wordt gelivestreamd via de website van het Vlaams Parlement: https://goo.gl/MGzRnH

Bart Caron

Voorzitter Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Wilfried Van Vinckenroye Commissiesecretaris Commissie Cultuur
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Wilfried Van Vinckenroye Commissiesecretaris Commissie Cultuur
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel