Skip to Content

Culturele sector loopt stage in het Vlaams Parlement

Op dinsdag 7 en donderdag 16 juni organiseert het Vlaams Parlement een parlementaire stage voor 10 medewerkers uit de brede culturele sector. Iedere medewerker krijgt tijdens deze dagen een Vlaams volksvertegenwoordiger als meter of peter die hem/haar begeleidt.

Doel van de stage

Het Vlaams Parlement organiseert reeds 10 jaar politieke stages voor organisaties uit het brede middenveld. Hiermee wil het parlement via de stages de verstandhouding tussen ondernemingen en politiek verbeteren.

Bedoeling is beleidsmedewerkers inzicht te geven in de besluitvorming van de overheid, de werking van het Vlaams Parlement en de rol van een Vlaams parlementslid. Ter plaatse aan den lijve ondervinden hoe het parlement en de parlementsleden werken, biedt de ideale manier om wederzijds begrip te creëren.

Jan Peumans, voorzitter: “De ervaringen van de deelnemers aan deze stages zijn in ieder geval telkens zeer positief: men krijgt een beter inzicht in de werking en rol van het parlement, wat zich vertaalt in een positiever beeld over het parlementaire gebeuren. Zo komen middenveld en politiek korter bij elkaar.”

Culturele sector

Het is de eerste maal dat de culturele sector aan bod komt. Er is bewust gekozen om een mix van beleidsmedewerkers te selecteren: van de kunstensector tot het sociaal-culturele vormingswerk.

Meter en peter

Elke medewerker krijgt tijdens de tweedaagse een Vlaams volksvertegenwoordiger als meter of peter. Die persoonlijke begeleiding door de parlementsleden zelf wordt erg gewaardeerd door de stagiairs. Zij houden er nadien dikwijls een goed wederzijds direct contact aan over.

Jan Peumans

Voorzitter

 

Lijst deelnemers met hun meters/peters:

Meter/Peter

Stagiair

Marius Meremans, NV-A

Leen Laconte, Overleg Kunstenorganisaties

Cathy Coudyser, NV-A

Hannes Renglé, Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk

Ann Soete, NV-A

Wim Van Roy, coördinator De Wakkere Burger

Manuela Van Werde, NV-A

Delphine Hesters, Kunstenpunt

Caroline Bastiaens, CD&V

Lianne Kamminga, Overleg Kunstenorganisaties

Karin Brouwers, CD&V

Liesbeth Provoost, Vormingplus Oost-Brabant

Yamila Idrissi, sp.a

Katrien Kiekens, Kunstenpunt

Katia Segers, sp.a

Olivier Maeterlinck, BEA - Belgian Entertainment Association

Björn Rzoska, Groen

Leonie Lanssens, Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw

Bart Caron, Groen

Patrick Guns, BEA - Belgian Entertainment Association

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel