Skip to Content
Coronavirus: extra maatregelen in het Vlaams Parlement

Coronavirus: extra maatregelen in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement neemt extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo annuleert het parlement tot 3 april 2020 alle rondleidingen en evenementen die in het parlement zouden plaatsvinden.

De parlementaire vergaderingen (commissies en plenaire) zullen verder wel gewoon plaatsvinden. Individuele bezoeken aan de commissievergaderingen, de plenaire vergadering en het Bezoekerscentrum zijn tot de paasvakantie echter niet mogelijk. De vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via streaming op de website.

Alhoewel er voorlopig geen besmetting in het parlement is vastgesteld, wordt iedereen van de parlementaire gemeenschap nogmaals gevraagd de nodige hygiënische richtlijnen strikt op te volgen.

Om de continuïteit van de werkzaamheden te bewaken wordt zoveel mogelijk ingezet op thuiswerk en flexibele werktijden.

Vermits de situatie van uur tot uur kan wijzigen, wordt alles nauwlettend opgevolgd en worden deze maatregelen aangepast indien nodig.

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel