Commissie Onderwijs vergadert over opstart nieuwe schooljaar

Commissie Onderwijs vergadert over opstart nieuwe schooljaar

De Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement komt op vrijdag 21 augustus vervroegd samen naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar op 1 september.

Op vrijdag 14 augustus was er overleg tussen de sociale partners, de minister van Onderwijs en de GEES (de groep van experten belast met de exitstrategie) over de start van het schooljaar. Op basis van analyses en andere recente wetenschappelijke inzichten werd beslist om het Vlaamse onderwijs op 1 september te laten starten in code geel. Dit betekent dat alle leerlingen op 1 september op de schoolbanken zullen zitten.  Lokale besturen krijgen de bevoegdheid om indien nodig de maatregelen te verstrengen.

De leden van de Onderwijscommissie willen over deze beslissingen met betrekking tot de opstart van het schooljaar van gedachten wisselen met bevoegd Vlaams minister Ben Weyts.

De commissievergadering zal plaatsvinden op vrijdag 21 augustus, vanaf 10u, en zal als videoconferentie georganiseerd worden.

Praktisch:De commissievergadering kan live gevolgd worden

Karolien Grosemans

Voorzitter Commissie voor Onderwijs

 

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Guy Mendonck Commissiesecretaris, Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel