Commissie Mobiliteit over werking en toekomst van De Lijn

Commissie Mobiliteit over werking en toekomst van De Lijn

De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement nodigt op 2 juli 2020 de top van De Lijn uit om te debatteren over de huidige en toekomstige werking van de Vlaamse vervoermaatschappij.

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. Bedoeling is dat reizigers gemakkelijk moeten kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoersknooppunten.

De Commissie voor Mobiliteit nodigt op 2 juli a.s. Marc Descheemaecker en Roger Kesteloot, respectievelijk voorzitter en directeur-generaal van De Lijn, uit om samen met Vlaams minister Lydia Peeters en Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, in debat te gaan over de verdere uitrol van dit decreet.

De commissieleden maken van deze gelegenheid gebruik om met deze genodigden ook van gedachten te wisselen over het jaarverslag 2019 van De Lijn.

Praktisch

  • De commissievergadering van de Commissie Mobiliteit vindt plaats op 2 juli 2020, 14u, als videoconferentie. De vergadering kan LIVE gevolgd worden via de website van het Vlaams Parlement: https://bit.ly/2YIwX9H
  • vlaamsparlement.tv zendt de vergadering uit via Telenet kanaal 42; Proximus TV kanaal 175; Orange kanaal 80.

Bart Claes

Voorzitter Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel