Commissie Mobiliteit hoort top van De Lijn

Commissie Mobiliteit hoort top van De Lijn

De Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement nodigt op donderdag 16 januari de top van De Lijn uit voor een gedachtewisseling over de werking van De Lijn.

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft de afgelopen maanden in de media heel wat aandacht gekregen en was onderwerp van diverse parlementaire debatten. Aanleiding daartoe waren onder meer de afgeschafte ritten, het schrappen in het aanbod om het gebrek aan chauffeurs op te vangen, de bezuinigingen en de stakingen. Daarnaast was er de overweging van De Lijn om tickets duurder te maken tijdens de spits en goedkoper tijdens de daluren.

Voldoende thema’s voor de leden van de Commissie Mobiliteit om het topmanagement van De Lijn én Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) uit te nodigen voor een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

De hoorzitting biedt de commissieleden tevens de gelegenheid om met de verantwoordelijken van De Lijn en minister Peeters van gedachten te wisselen over de toekomst van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Daarbij zullen onderwerpen zoals onder meer de nieuwe beheersovereenkomst, de liberalisering, de invulling van basisbereikbaarheid en de rol van De Lijn in de vervoersregio’s aan bod komen.

Praktisch:

  • De commissievergadering vindt plaats op donderdag 16 januari, vanaf 14u, in de Antoon Van Dyckzaal.
  • De commissievergadering is openbaar en wordt gelivestreamd via de website van het Vlaams Parlement: http://bit.ly/2siLiwe

Bart Claes

Voorzitter Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel