Commissie Mobiliteit evalueert 1 jaar kilometerheffing voor vrachtwagens

De Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement organiseert op 26 oktober 2017 een gedachtewisseling over 1 jaar kilometerheffing voor vrachtwagens. Uit een eerste tussentijdse evaluatie op 13 juli 2017 bleek dat niet alle gegevens beschikbaar waren. De minister beloofde toen dat de gegevens van het ganse Vlaamse Gewest vanaf oktober 2017 beschikbaar zouden zijn.

Eerste tussentijdse evaluatie

De kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton werd door het Vlaams Parlement goedgekeurd in de zomer van 2015. Vanaf 1 april 2016 trad de regelgeving op de kilometerheffing in voege. Om de kilometerheffing over gans België mogelijk te maken, werd er ook een samenwerkingsakkoord goedgekeurd met de andere Gewesten.

De Commissie Mobiliteit hield op 13 juli 2017 een eerste tussentijdse evaluatie met Vlaams minister voor Mobiliteit, Ben Weyts (http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1326619). Uit die gedachtewisseling bleek dat de verwerking van de gegevens de nodige tijd vergt. De Commissie Mobiliteit kreeg  een stand van zaken op basis van de gegevens van drie specifieke regio’s, maar een algemeen overzicht van de gegevens van het ganse Vlaamse Gewest ontbrak. Vlaams minister Weyts beloofde toen deze gegevens in oktober 2017 ter beschikking te stellen.

Bijkomende gedachtewisseling

De Commissie Mobiliteit organiseert daarom op 26 oktober 2017 een tweede gedachtewisseling over de evaluatie van 1 jaar kilometerheffing waarop minister Weyts de gegevens van het ganse Vlaamse Gewest ter beschikking zal stellen en toelichten.

Naast de minister nodigt de Commissie ook Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en voorzitter van het Regionaal Ambtelijk Coördinatieplatform, uit op deze gedachtewisseling.

Praktisch: de commissievergadering van de Commissie Mobiliteit vindt plaats op 26 oktober 2017 in de Jan Van Eyckzaal. De vergadering kan LIVE gevolgd worden via streaming: https://goo.gl/tghTQx

Lies Jans

Commissievoorzitter

Commissie voor Mobiliteit en Openbare werken 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel