Skip to Content

Commissie Mobiliteit bespreekt toestand van het Vlaamse wegennet

De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement houdt op 22 maart 2018 een gedachtewisseling met het Agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams minister Ben Weyts over de ’Toestand van het Vlaamse  wegennet’ en de lijst met de zogenaamde ‘zwarte punten’.

De Commissie voor Mobiliteit nodigt op regelmatige basis het Agentschap Wegen en Verkeer uit om toelichting te geven bij hun rapporten over de ‘Toestand van het Vlaams wegennet’. De laatste vergadering hieromtrent vond plaats op 24 maart 2016 over de ‘Toestand van het autosnelwegennet’ (metingen 2015) en de ‘Toestand van het wegennet’  (gewestwegen Oost- en West-Vlaanderen, metingen van 2014).

Op 22 maart 2018 zullen Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer en Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, nadere uitleg komen geven bij het meest recente rapport ‘Toestand van het Vlaamse wegennet: autosnelwegen 2017 en gewestwegen 2016’.

In het bijzonder zal de Commissie ook de zogenaamde lijst met ‘zwarte punten’, het project 'wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen', nader bespreken. Dit thema kreeg recent naar aanleiding van een dodelijk ongeval veel aandacht in pers en media.

Praktisch: de commissievergadering van de Commissie Mobiliteit vindt plaats op 22 maart 2018 in de Antoon Van Dyckzaal. De vergadering kan LIVE gevolgd worden via streaming.

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Geert Rits Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel