Commissie Media hoort VRT-top

Commissie Media hoort VRT-top

De Commissie Media van het Vlaams Parlement nodigt op donderdag 7 november de top van de VRT uit voor een hoorzitting over de werking van de openbare omroep.

De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op een hoorzitting in de mediacommissie van het Vlaams Parlement.

De commissieleden houden naar aanleiding van het Jaarverslag 2018 een hoorzitting met Luc Van den Brande, voorzitter raad van bestuur VRT, Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder VRT, en Lieven Vermaele, directeur Financiën en operaties VRT. Hun vragen over de naleving van de beheersovereenkomst door de VRT kunnen ze stellen aan Marijke Dejonghe, adviseur VRM (Vlaamse Regulator voor de Media), die het Toezichtsrapport 2018 daarover komt toelichten.

Deze hoorzitting biedt de parlementsleden ook de gelegenheid om in het kader van de plannen van de Vlaamse Regering om de VRT besparingen op te leggen, met de VRT-top van gedachten te wisselen over de toekomst van de openbare omroep.

Praktisch:

  • De commissievergadering vindt plaats op donderdag 7 november, vanaf 13u30, in de Jan Van Eyckzaal
  • De commissievergadering is openbaar en wordt gelivestreamd via de website van het Vlaams Parlement: http://bit.ly/2CdV5VR

 

Elisabeth Meuleman

Voorzitter Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Wilfried Van Vinckenroye Commissiesecretaris Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Wilfried Van Vinckenroye Commissiesecretaris Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel