Commissie Media behandelt decreet nieuwe radiofrequenties

Maandag 5 december 2016 — Als gevolg van de overschakeling naar digitale radio, het zgn. DAB+, krijgen de radiozenders in Vlaanderen andere frequenties toebedeeld. Nu de Vlaamse Regering klaar is met de decreetsaanpassingen terzake, organiseert de Commissie Media op dinsdag 6 december 2016 een hoorzitting met de betrokkenen uit het radiolandschap.  Op 8 december 2016 behandelt de Commissie Media het ontwerp van decreet.

Digitale radio

DAB en DAB+ (DAB staat voor Digital Audio Broadcasting) zijn systemen om digitaal radio-uitzendingen te zenden en te ontvangen. In Vlaanderen is het de bedoeling om volledig over te schakelen naar DAB+-uitzendingen, omdat de FM-band overbezet is. De Vlaamse Regering lanceerde in mei 2016 het plan om volledig over te schakelen naar digitale radio. Nu ligt er een concrete decreetsaanpassing voor die dit alles in goede banen moet leiden.

Hoorzitting

Omdat deze herziening van het regelgevende kader verstrekkende gevolgen heeft voor de organisatie van het radiolandschap, nodigt de commissie Media, net als eerder al gebeurde naar aanleiding van de voorbereidende conceptnota’s (zie: https://goo.gl/QviLu0), op dinsdag 6 december opnieuw een aantal betrokkenen uit om met hen hierover van gedachten te wisselen.

De commissie Media heeft volgende personen uitgenodigd op de hoorzitting:

- Bart Bosmans, CEO Norkring België;
- Simon Delaere, voorzitter Sectorraad Media SARC;
- Ben Appel, directeur Business and Legal Affairs Medialaan;
- Bruno Heyndrickx, directeur Top Radio.

Praktisch:

  • De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op dinsdag 6 december, vanaf 14u, in de Antoon Van Dyckzaal en op donderdag 8 december vanaf 10u in de Jan Van Eyckzaal.
  • De commissievergadering wordt gelivestreamd via de website van het Vlaams Parlement: https://goo.gl/NKf4NL en https://goo.gl/Qvmh2M

Bart Caron

Voorzitter Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bart Caron, Voorzitter Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Wilfried Van Vinckenroye

Commissiesecretaris Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media