Commissie Inburgering op bezoek bij Agentschap Integratie en Inburgering

De Commissie Inburgering van het Vlaams Parlement gaat op 27 februari op werkbezoek bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Aanleiding vormt de geplande herstructurering van het agentschap met onder meer het aangekondigde ontslag van 170 medewerkers.

Vlaams minister Liesbeth Homans kondigde recent aan dat 170 van de 700 medewerkers bij het Agentschap Integratie en Inburgering moeten vertrekken omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen. De oppositie betwist dit en stelt dat er nog meer dan duizend mensen op een wachtlijst voor een traject staan en dat het agentschap slecht wordt geleid.

Deze kwestie was reeds onderwerp van debat in de commissie zelf en in de plenaire vergadering, maar de parlementsleden blijven zich vragen stellen. Daarom besloten de leden van de Commissie Inburgering om op 27 februari, om 14u, een werkbezoek te brengen aan het Agentschap Inburgering en Integratie. Zij hopen tijdens dit bezoek duidelijke antwoorden te krijgen, niet alleen over de wachtlijsten, maar ook over de werking zelf van het Agentschap.

 

Mercedes Van Volcem

Voorzitter Commissie Inburgering

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Willy Dirkx Commissiesecretaris
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel