Commissie Financiën start bespreking decreet registratierechten

De Commissie Financiën van het Vlaams Parlement agendeert op dinsdag 27 maart de bespreking van het decreet tot vereenvoudiging van de registratiebelasting.

Op dinsdag 27 maart start de Commissie Financiën met de bespreking van het ontwerp van decreet tot vereenvoudiging van de registratiebelasting. Vlaams minister Bart Tommelein zal dit decreet tijdens de commissievergadering uitgebreid toelichten. Na het paasreces vindt dan de bespreking zelf plaats.

Vereenvoudiging

Vandaag betaalt iemand die een huis of appartement koopt, naast de aankoopprijs ook registratierechten die onder meer bepaald worden door het kadastraal inkomen. Voor kleine huizen bedraagt dit 5 procent, voor grote huizen met een groot beschrijf, 10 procent.

Eind december 2017 keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet goed om de registratierechten voor de aankoop van een gezinswoning uniform op 7 procent te brengen. De verschillen verdwijnen dus. Voor kleinere huizen is er wel een compensatie voorzien.

Het ontwerp van decreet werd inmiddels voorgelegd aan de Woonraad, de SERV en de Raad van State, en werd na goedkeuring door de Vlaamse Regering nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem vanaf 1 juni 2018 van start kan gaan.

Link naar ontwerp van decreet wordt toegevoegd aan het persbericht:

Praktisch: de commissievergadering van de Commissie Financiën vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018, 14u, in de Peter Paul Rubenszaal.

 

Paul Van Miert

Commissievoorzitter

Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel