Commissie Binnenlands Bestuur vergadert over de maatregelen van de lokale besturen

Commissie Binnenlands Bestuur vergadert over de maatregelen van de lokale besturen

De Commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement heeft op donderdag 13 augustus een extra vergadering naar aanleiding van de maatregelen die sommige kustgemeenten genomen hebben als gevolg van de incidenten tijdens het afgelopen weekend.

Tijdens het afgelopen weekend vonden er in enkele kustgemeenten een aantal onregelmatigheden plaats waardoor deze gemeenten beslisten maatregelen te treffen om de openbare orde te handhaven. Ook in andere gemeenten namen lokale besturen hieromtrent reeds de nodige initiatieven. Naar aanleiding van deze situatie komt de Commissie voor Binnenlands Bestuur vervroegd samen tijdens het zomerreces.

De leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur willen over deze lokale maatregelen in het kader van de coronacrisis, de hittegolf en de handhaving van de openbare orde dan ook dringend van gedachten wisselen met bevoegd Vlaams minister Bart Somers. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een interpellatie of vraag om uitleg, maar om een uitwisseling van ideeën over deze problematiek.

De commissievergadering zal plaatsvinden op donderdag 13 augustus, vanaf 14u, en zal als videoconferentie georganiseerd worden.

 Praktisch: de commissievergadering kan live gevolgd worden

 Kris Van Dijck

Voorzitter Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

 

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel