Commissie ad hoc bespreekt begrotingscijfers

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag dat de Commissie ad hoc op dinsdag 8 oktober, om 13u, zal samenkomen om de begrotingscijfers van de Vlaamse Regering te bespreken.

Vorige week was er veel te doen over de begrotingstabellen die tijdens de regeringsonderhandelingen voor het Vlaamse regeerakkoord werden opgesteld. Deze tabellen bevatten de bedragen met de diverse maatregelen uit dat akkoord. 

Vandaag ontvingen de Vlaamse parlementsleden het overzicht van de belangrijkste cijfers voor de komende regeerperiode. Zij zullen hierover debatteren tijdens een vergadering van de Commissie ad hoc die morgen, dinsdag 8 oktober, vanaf 13u zal plaatsvinden in de Antoon Van Dyckzaal.

Commissie ad hoc

Het Vlaams Parlement stelde tijdens zijn installatievergadering van 18 juni 2019 een Commissie ad hoc in met algemene bevoegdheden. Deze commissie kan alle parlementaire initiatieven behandelen tot de thematische commissies voor de zittingsperiode 2019-2024 worden aangesteld.

De vergadering van de Commissie ad hoc kan live gevolgd worden via de website: http://bit.ly/2MoxcPS of via vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42; Proximus, kanaal 175; Orange, kanaal 80).

 

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel