Skip to Content
Bespreking eindverslag onderzoekscommissie PFAS-PFOS en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 30 maart 2022, 14 uur

Bespreking eindverslag onderzoekscommissie PFAS-PFOS en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 30 maart 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 30 maart, in het Vlaams Parlement aan bod komen na de bespreking van het eindverslag van de onderzoekscommissie PFAS-PFOS:

Bespreking eindverslag Onderzoekscommissie PFOS-PFAS

Actuele Vragen

1. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het uitblijven van een nooddecreet tot regeling van het onderwijs voor Oekraïense leerlingen

2. Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de toename van het aantal privébijlessen in het Vlaams onderwijs

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de toename van private bijlessen

Actuele vraag van Gwendolyn Rutten (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het toenemend gebruik van privélessen in het onderwijs

3. Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de opvang van Oekraïense wees- en pleegkinderen

4. Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het beperken van het ouderschapsverlof voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar

Actuele vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het voorstel van de minister om het ouderschapsverlof te beperken tot de eerste drie levensjaren van het kind

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over een aanpassing van het ouderschapsverlof om de druk op de kinderopvang te verlichten

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over investeringen in de kinderopvang

Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het voorstel tot inperken van ouderschapsverlof als antwoord op de schrijnende noden in de kinderopvang

5. Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de operationalisering van de Vlaamse lichtvisie voor fietspaden

6. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het alarmerende rapport van het Comité I betreffende de Moslimbroederschap

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel