Begroting 2020 in laatste plenaire vergadering van het jaar

Begroting 2020 in laatste plenaire vergadering van het jaar

Het Vlaams Parlement houdt op woensdag 18 en donderdag 19 december 2019 zijn laatste plenaire vergaderingen van het jaar. Op donderdag bespreekt en stemt het parlement de begroting 2020.

Sinds begin november bespraken de diverse commissies de begroting 2020 in de verschillende commissievergaderingen. Elke commissie besprak de onderdelen van de begroting met betrekking tot haar bevoegdheden.

Het Vlaams Parlement behandelt de begroting 2020 finaal in de plenaire vergadering op donderdag 19 december, om 9u en 14u, waarna ook de eindstemming plaatsvindt. De bespreking wordt niet langer gespreid over twee dagen, maar wordt op één dag afgehandeld.

De totale spreektijd is verdeeld over de politieke fracties:

 • N-VA: 1u20 min
 • Vlaams Belang: 1u
 • CD&V: 55 min
 • Open Vld: 50 min
 • Groen: 45 min
 • sp.a: 45 min
 • PVDA: 25 min

De thema’s worden als volgt behandeld:

 • Algemene beschouwingen
 • Financiën en begroting
 • Kanselarij en bestuur
 • Welzijn, volksgezondheid en gezin
 • Internationaal Vlaanderen
 • Cultuur, jeugd, sport en media
 • Werk en sociale economie
 • Omgeving
 • Mobiliteit en openbare werken
 • Landbouw en visserij
 • Onderwijs en vorming
 • Economie, wetenschap en innovatie

Op woensdag 18 december vindt vanaf 14u een gewone plenaire zitting plaats met o.a. het vragenuurtje.

Praktisch:

- Het volledige begrotingsdossier 2020 vindt u hier.

- De volledige agenda van de plenaire vergaderingen op 18 en 19 december vindt u hier.

- Alle vergaderingen worden live gestreamd via de website: www.vlaamsparlement.be 

 

Liesbeth Homans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel