Actuele Vragen, Vlaams Parlement

Actuele Vragen, Vlaams Parlement

woensdag 25 oktober, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 25 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de overname van amateurvoetbalclubs door buitenlandse investeerders

2. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de te geringe impact van de onderwijsinspectie op de kwaliteit van het onderwijs

Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de veranderde rol van de onderwijsinspectie en de gevolgen daarvan op de onderwijskwaliteit

Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de impact van de onderwijsinspectie op de onderwijskwaliteit

Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de impact van de onderwijsinspectie op de onderwijskwaliteit

Actuele vraag van Els Ampe (Onafhankelijke) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de onderwijsinspectie die weinig impact heeft op de onderwijskwaliteit

3. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het dalende aantal toegekende woonkredieten in Vlaanderen

4. Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de kritiek op het energieprestatiecertificaat (EPC) en de renovatieplicht

Actuele vraag van Jeroen Tiebout (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de waarheidsgetrouwheid van het energieprestatiecertificaat (EPC)

5. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (cd&v) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de afspraken inzake de verdeling en besteding van middelen uit het nieuwe Europese klimaatbeleid

6. Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de noodkreet van de directeur-generaal van De Lijn

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de kritiek van de directeur-generaal van De Lijn op het mobiliteitsbeleid

Actuele vraag van Karin Brouwers (cd&v) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het interview van de directeur-generaal betreffende de pijnpunten bij De Lijn

Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de forse beleidskritiek van de CEO van De Lijn

7. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de plaats van speedpedelecs in het verkeer

8. Actuele vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de samenwerking tussen VDAB en Forem om Waalse werkzoekenden naar een Vlaamse job toe te leiden

Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het samenwerkingsakkoord tussen VDAB en Forem

9. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de dreigende sluiting van kinderopvanginitiatieven die in trap 1 en trap 2 gesubsidieerd worden (IKT-mix)

10. Actuele vraag van Maaike De Rudder (cd&v) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de impact van het anti-tabaksplan op de lokale besturen

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Plenaire vergadering woensdag 25 oktober 2023, 14 uur | Vlaams Parlement
Tijdens de wekelijkse plenaire vragenronde kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering vragen stellen over maatschappelijke problemen uit de actualiteit.
www.vlaamsparlement.be

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel