Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 9 oktober 2019, 14u

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 9 oktober 2019, 14u

Vandaag vindt het eerste vragenuurtje van de nieuwe legislatuur plaats waarbij de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over actuele onderwerpen.

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 9 oktober, 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, over de relatie tussen de invoering van een Vlaamse jobbonus en het recente akkoord over de minimumlonen

2. Actuele vraag van Allessia Claes (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, over de evolutie van de arbeidsmarkt in stedelijke gebieden

3. Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, over arbeidskrapte in Vlaanderen

4. Actuele vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, over de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest voor de Vlaamse varkenssector

5. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het loslaten van de artsencontingentering

6. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over islamonderricht in Vlaamse scholen

7. Actuele vraag van Chris Steenwegen (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de visie van de Vlaamse Regering op het Nationaal Energie- en Klimaatplan

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het bereiken van de Europese klimaatdoelstellingen

8. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de compatibiliteit van CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) en de Europese ambities op vlak van klimaatneutraliteit

9. Actuele vraag van Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de toekenning van het groeipakket aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

10. Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de ambities inzake armoede­bestrijding

11. Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over permanente bewoners op campings en de acute huisvestingsproblemen die kunnen ontstaan na een plotse sluiting

12. Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de samenwerking tussen het Huis van het Nederlands en de Brusselse gemeenten

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel