Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 9 november 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 9 november 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement

 

1.             Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de reactie van de minister op het voorgestelde vervoersplan van de NMBS en het ontbreken van de drie prioritaire spoorlijnen in Limburg

               Actuele vraag van Lies Jans (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het afkeuren van het NMBS-vervoersplan door de minister wegens het ontbreken van de Limburgse prioritaire spoorlijnen

               Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de impact van het nieuwe vervoersplan van de NMBS op de Vlaamse spoorstrategie

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de Vlaamse spoorstrategie

2.     Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over zelfdoding bij holebi’s en transgenders en de nood aan een omvattende doelgroepspecifieke preventiestrategie

3.             Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de integratie van vluchtelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt

               Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de integratie van erkende vluchtelingen op de arbeidsmarkt

               Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de integratie van vluchtelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt

4.     Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de kritiek van het Europees Milieuagentschap EEA met betrekking tot het behalen van de klimaatdoelstellingen 2020 door België

5.     Actuele vraag van Karim Van Overmeire (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de recente Vlaamse-Nederlandse regeringstop in Gent en de garanties voor een goede opvolging van de gemaakte afspraken

6.     Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten voor schadevergoedingen ten gevolge van hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni en 23 juli 2016

7.     Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de reactie van de minister-president op de overwinning van Donald Trump

8.     Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de mogelijke investering van geld uit de tweede pensioenpijler in de scholenbouw

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel