Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 9 maart 2016

 

Geachte, 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 9 maart 2016, vanaf 14u, aan bod komen in het Vlaams Parlement:

 

1.     Actuele vraag van Manuela Van Werde (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de bescherming van het architecturale oeuvre van Victor Horta in Vlaanderen

2.     Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het pleidooi van de minister-president voor een Vlaamse grondwet en een herziening van de Belgische grondwet in 2019

 
   

 3.             Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de persvrijheid in Turkije na het onder curatele plaatsen van de krant Zaman

               Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de zorgwekkende evolutie van de persvrijheid in Turkije

               Actuele vraag van Karim Van Overmeire (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het Vlaamse standpunt ten aanzien van de recente beknotting van de persvrijheid door het Turkse regime

               Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de schending van de basisrechten door de Turkse regering

4.     Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het plaatstekort in de Brusselse Nederlandstalige scholen

5.     Actuele vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de reclamecampagne ‘ongeplandzwanger.be’ op voertuigen van De Lijn

6.     Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het voorstel van Brussels minister Pascal Smet om de Brusselse metro door te trekken tot in de Vlaamse Rand

7.     Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de jeugdzorg in Vlaanderen, naar aanleiding van een nieuw geval van gedwongen prostitutie van een jong meisje door een tienerpooier

8.     Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de praktijken van voorzieningen die hun cliënten contracten laten ondertekenen voor meerdere jaren in de aanloop naar de persoonsvolgende financiering

 
   

 9.             Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de vernietiging door de Raad van State van de subsidieregeling voor 19 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten

               Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de vernietiging door de Raad van State van het subsidiebesluit met betrekking tot de bovenlokale sportinfrastructuur

10.   Actuele vraag van Sonja Claes (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het overleg betreffende de zogenaamd niet-toeleidbaren na de goedkeuring van de conceptnota ‘Hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument ‘Wijk-werken’ binnen het Vlaamse activeringsbeleid’

11.           Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het advies van de Europese Commissie betreffende de aanleg van het Saeftinghedok

               Actuele vraag Jos De Meyer (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over natuurcompensaties op de Linkerscheldeoever

               Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het negatieve advies van de Europese Commissie inzake het Saeftinghedok

 

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel