Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 9 januari 2019, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 9 januari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de voortgang van het Spartacusdossier

2. Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over elektrische bussen bij De Lijn

3. Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over nieuwe undercoverbeelden uit horrorstallen

4. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de invoering van de gebiedsdekkende kilometerheffing

5. Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van tienerpooiers

Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de strijd tegen tienerpooiers

Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over een Vlaams meldpunt voor slachtoffers van tienerpooiers

6. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het voorstel van Voka inzake de jobkorting

Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp·a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het Voka-voorstel van 100 euro extra netto voor lage inkomens

Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het aantrekkelijk maken van werken voor laaggeschoolden

7. Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de explosieve toename van het aantal SUV's en hun impact op het milieu

8. Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de voorbereiding op een eventuele no-dealbrexit

9. Actuele vraag van Franc Bogovic (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over studenten met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs

10. Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep

Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over studenten lerarenopleiding die steeds vaker de vraag krijgen om al te beginnen werken

11. Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het beleid binnen het Vlaams onderwijs ten aanzien van de terugkerende kinderen van Syriëstrijders

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel