Skip to Content
Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 juni 2022, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 juni 2022, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 8 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de noodkreet van de onderwijskoepels betreffende het onderwijsbeleid

Actuele vraag van Jan Laeremans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het pleidooi van de onderwijskoepels voor een nooddecreet over het lerarentekort

Actuele vraag van Loes Vandromme (cd&v) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het lerarentekort

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de voorstellen van onderwijskoepels met betrekking tot het lerarentekort

Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de noodkreet van de onderwijsverstrekkers wegens het lerarentekort

Actuele vraag van Els Ampe (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het lerarentekort in Brussel dat verdubbeld is op een half jaar tijd

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het schrappen van examens door het lerarentekort

2. Actuele vraag van Tinne Rombouts (cd&v) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de aanpak van de zware regenval, naar aanleiding van het noodweer op 6 juni 2022

Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over wateroverlast en modderstromen na de hevige regenval tijdens het pinksterweekend in onder meer Landen

Actuele vraag van Bruno Tobback (Vooruit) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de wateroverlast en de nood aan erosiemaatregelen in Vlaanderen

Actuele vraag van Arnout Coel (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de overstromingen van het pinksterweekend en de eventuele tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds

3. Actuele vraag van Bart Dochy (cd&v) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de recirculatie van effluentwater van Aquafin-waterzuiveringsinstallaties

4. Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de opkoopplicht voor groenestroomcertificaten

5. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over fietssuggestiestroken buiten de bebouwde kom

6. Actuele vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de dure exclusiviteitscontracten bij de VRT

7. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de interregionale arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel