Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 juli 2020, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 juli 2020, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 8 juli, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de extra middelen ter ondersteuning van het basisonderwijs

2. Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de stand van zaken met betrekking tot de zomerscholen

3. Actuele vraag van Els Ampe (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de gevolgen van de nieuwe tijdsloten in het profvoetbal voor het amateurvoetbal

4. Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de vakantiegangers die terugkeren uit hotspots van COVID-19-besmettingen

Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de opvolging van de vakantiegangers uit en naar Vlaanderen tijdens de coronacrisis

Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het in quarantaine plaatsen van vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden voor het coronavirus

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over het beleid inzake terugkerende vakantiegangers uit gebieden met corona-opflakkering

5. Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de herwaardering van de Vlaamse zorgsector naar aanleiding van de federale maatregelen

Actuele vraag van Suzy Wouters (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het sociaal overleg voor het Vlaamse zorgpersoneel

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over een zorgakkoord op Vlaams niveau

6. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de verdere procedure om tot gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn te komen

7. Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het aanmoedigen van woon-werkverkeer met de fiets

8. Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, over de verontrustende resultaten van het Grote Buitenspeelonderzoek

9. Actuele vraag van Bart Tommelein (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de relancestrategie voor de Vlaamse visserijsector

10. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de dalende slaagcijfers bij de inburgeringscursussen

11. Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het budget voor sociaal tolken

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel