Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 januari 2020, 14 uur

Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 8 januari 2020, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 8 januari , vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over 50- en 60-plussers op de arbeidsmarkt

2. Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de werkloosheid bij allochtonen

Actuele vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de hoge werkloosheidscijfers onder allochtonen

3. Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over werkloosheid in een grootstedelijke context

4. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de staking bij de poetshulpen

5. Actuele vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de imamopleiding aan de KU Leuven en de polemiek errond

6. Actuele vraag van Sofie Joosen (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het federale initiatief tegen het Vlaamse vuurwerkverbod

7. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de mogelijke vermindering van het aantal lesuren in het secundair onderwijs

8. Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over herexamens in het secundair onderwijs

9. Actuele vraag van Freya Perdaens (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het gebrek aan raadpleegbare kaarten inzake bodemvervuiling

10. Actuele vraag van Allessia Claes (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de uitwerking van een dynamische lijst van malafide huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars

Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de invoering van zwarte lijsten voor huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars

Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de opmaak van zwarte lijsten voor huurders en verhuurders

11. Actuele vraag van Joke Schauvliege (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de verhuur van ongeschikte en onbewoonbare sociale woningen

12. Actuele vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de gevolgen van de nieuwe huurprijsberekening in de sociale huisvesting

Actuele vraag van Maxim Veys (sp·a) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het meerekenen van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap in de sociale huurprijsberekening

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel