Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 7 november 2018, 14 uur

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 7 november, vanaf 14 u, in het Vlaams Parlement aan bod komen:

1. Actuele vraag van Kurt De Loor (sp·a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de stand van zaken in de procedure tot het aanstellen van een nieuwe provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen

Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de benoeming van de nieuwe gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen

Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de ruzie binnen de regering over de benoeming van een gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen

2. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het naleven van de vergunningsvoorwaarden door de firma Vrouwen Rijschool

Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een rijschool enkel voor vrouwen

3. Actuele vraag van Lies Jans (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de heractivering van de IJzeren Rijn en de kostenverdeling hiervan

4. Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van tienerpooiers en de opvang van hun slachtoffers

Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het stijgend aantal slachtoffers van tienerpooiers

Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van tienerpooiers

Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van tienerpooiers

5. Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de economische terugverdieneffecten voor Vlaanderen van de aankoop van de F-35-gevechtsvliegtuigen

6. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over controle en sanctionering van werkzoekenden door de VDAB

7. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een intensievere jacht op everzwijnen

Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de schade veroorzaakt door een overpopulatie aan everzwijnen

8. Actuele vraag van Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het toenemend lerarentekort in Vlaanderen en Brussel

Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het lerarenloopbaanpact

9. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het beleid voor hoogbegaafde leerlingen

10. Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de aanwending van privaat spaarkapitaal voor overheidsinvesteringen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel